Egzamin ósmoklasisty

Zapraszamy na 80-godzinny kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

W roku szkolnym 2018/2019 odbył się pierwszy egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ten sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych w wersji II.1. (klasy I–VIII).

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na jednym poziomie dla wszystkich ósmoklasistów (w porównaniu do egzaminu gimnazjalnego który obejmował poziom podstawowy oraz rozszerzony) i w okresie przejściowym tj. do 2022 roku jego poziom biegłości językowej będzie zmieniał się od A1+/A2 wg ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) do poziomu A2+/B1.

Egzamin ten jest podobny w swojej formie do egzaminu gimnazjalnego, ale trwa dłużej tj. 90 minut w porównaniu do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego, tj. 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny obejmuje od 12 do 15 zadań i obejmuje następujące części:

  • Rozumienie ze słuchu
  • Znajomość funkcji językowych
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Znajomość środków językowych
  • Wypowiedź pisemna.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych (zadania wielokrotnego wyboru, typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie). Natomiast w zadaniach otwartych uczeń musi samodzielnie sformułować odpowiedź. Egzamin ósmoklasisty zawiera zrównoważoną ilość zadań otwartych i zamkniętych, a za poprawne rozwiązanie zadań otwartych można otrzymać od 40% do 50 % ogólnej liczby w punktów (co najmniej 5 zadań) w porównaniu do trzech zadań otwartych w arkuszu gimnazjalnym na poziomie rozszerzonym (poziom podstawowy nie zawierał zadań otwartych).

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym kursie przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego?

  • Program kursu będzie uwzględniał analizę wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, który odbył się w roku szkolnym 2018/2019.
  • Kurs skupia się na skutecznej i poprawnej komunikacji (zgodnie z nową podstawą programową dla uczniów szkół podstawowych dla drugiego etapu edukacyjnego).
  • W czasie kursu lektorzy będą stosować różne metody nauczania, metodę bezpośrednią – Direct (w której nasza szkoła się specjalizuje), metodę komunikacyjną, czy metodę gramatyczno-translacyjną, których zastosowanie przyczyni się do najbardziej efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
  • Lektorzy będą prowadzić zajęcia: w oparciu o przygotowane materiały własne stworzone przez modyfikację zadań z podręczników różnych wydawnictw, opuszczając zadania, które nie będą odpowiadały potrzebom kursu oraz w oparciu o zadania z informatora ósmoklasisty.

Również zostaną wprowadzone inne ćwiczenia podnoszące kompetencje uczniów, np. gry wprowadzające słownictwo.

  • W programie kursu zostaną uwzględnione wszystkie praktyczne wskazówki przedstawione w informatorze ósmoklasisty oraz w publikacji Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (Założeniach Egzaminu Ósmoklasisty. Egzamin Ósmoklasisty. Vademecum Nauczyciela).

Kurs jest prowadzony przez nauczyciela – egzaminatora egzaminu ósmoklasisty (język angielski), egzaminatora maturalnego (od 2003 do obecnie) oraz egzaminu gimnazjalnego (od 2012 do 2019). Lektora szkolonego na kursach organizowanych przez komisje egzaminacyjne (OKE, CKE), jak również na zagranicznych kursach dla nauczycieli organizowanych oraz szkoleniach metodycznych dla nauczycieli organizowanych przez IATEFL.

Kurs obejmuje 80 jednostek lekcyjnych, zajecia będą się odbywać od października do marca z częstotliwością 2×2 jednostek lekcyjnych tygodniowo. Cena kursu to 1554 zł płatne w 6-ciu ratach miesięcznych po 259 zł (1 i 6 płatna przy zapisie).

Zacznij naukę języka już dziś!

Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno. Zapisz się na bezpłatną i niezobowiązującą lekcję próbną metodą direct i sam przekonaj się, że zajęcia językowe mogą być łatwe, przyjemne a zarazem skuteczne. Interesuje Cię kurs specjalistyczny, indywidualny bądź przygotowujący do certyfikatu? Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły...

Zobacz naszą ofertęPorozmawiaj z nami