Przygotowanie do certyfikatu TELC

 

Zobacz też:

Przygotuj się do TELC na zajęciach indywidualnych na żywo lub przez skype u naszego konsultanta metodycznego: dr Grzegorz Trębicki - prywatne konsultacje językowe.

 

TELC – certyfikat prawdziwie europejski!

TELC to jeden z najpopularniejszych obecnie certyfikatów, powszechnie uznawany przez rozmaitego rodzaju instytucje państwowe oraz prywatne.

 

Certyfikat TELC, między innymi:

jest powszechnie uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ dokumentuje opanowanie języka zgodnie z wytycznymi Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.

pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.

jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest także niezbędnym dokumentem poświadczającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).

dokumentuje znajomość języka angielskiego m. in. przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Certyfikaty TELC czyli „The European Language Certificates” powstały w oparciu o założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zatwierdzonego przez Radę Europy. Jednym z istotnych celów egzaminów TELC jest standaryzacja kształcenia językowego na obszarze Europy. Egzamin TELC ma w założeniu przede wszystkim sprawdzać umiejętność komunikowania się kandydata w języku obcym kandadyta, w mniejszym zaś stopniu znajomość gramatyki. Egzaminy TELC uchodzą za nieco łatwiejsze od egzaminów Cambridge ESOL na porównywalnym poziomie.

W szkole English 4 You! w kooperacji z Prestige School Of English oferujemy przygotowanie do egzaminu TELC zarówno w grupach jak i indywidualnie.

Zobacz koniecznie:
TELC A1 i B1 School - egzamin dla młodzieży
TELC B1 Hotel & Restaurant - certyfikat dla branży turystycznej
TELC B2 Technical - certyfikat dla inżynierów oraz branży technicznej
Dlaczego warto zdobywać certyfikaty językowe?

Sprawdź też:
dr Grzegorz Trębicki - prywatne konsultacje językowe

 

Format egzaminu TELC.

Egzaminy TELC składają się z części pisemnej oraz części ustnej. Część pisemna zawiera teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem (reading and listening comprehension); część ustna testuje umiejętność prowadzenia rozmowy w języku angielskim. Poszczególne części egzaminu nieco różnią się w zależności od poziomu egzaminu.

Przykładowa struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany):
* Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
* Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej.
* Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.
* Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

osrodek egzaminacyjny telc w kielcach

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player