Przygotowanie do First Certificate in English

 

Zobacz też koniecznie:

Dlaczego warto zdobywać certyfikaty językowe?
Który certyfikat z języka angielskiego wybrać?

Przygotuj się do FCE na zajęciach indywidualnych na żywo lub przez skype u naszego konsultanta metodycznego: dr Grzegorz Trębicki - prywatne konsultacje językowe.

 

FCE czyli First Certificate in English Cambridge ESOL to najbardziej znany i ciągle jeden z najbardziej popularnych w naszym kraju certyfikatów językowych, zwłaszcza wśród młodzieży. Choć w międzyczasie wyrosła mu silna konkurencja w postaci z jednej strony egzaminu TELC, z drugiej zaś egzaminów biznesowych, akademickich i specjalistycznych (m. in. TOEIC, TOEFL, IELTS), nadal charakteryzuje się dużą uznawalnością w rozmaitych instytucjach. Egzaminy FCE są przeprowadzane 3 razy w roku w sesji wiosennej, letniej i zimowej.

W szkole English 4 You! w kooperacji z Prestige School Of English oferujemy przygotowanie do egzaminu FCE zarówno w grupach jak i indywidualnie.

 

 

Format egzaminu FCE.

Egzamin FCE składa się z pięciu części: Reading (czytanie), Writing (pisanie), Use of English (struktury językowe), Listening (słuchanie) oraz Speaking (mówienie). Poniżej przedstawiamy strukturę poszczególnych części egzaminu

READING (Czytanie) - 1 godzina
Składa się z trzech zadań i 30 pytań.
Zadanie 1 - test wielokrotnego wyboru.
Zadanie 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów.
Zadanie 3 - dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu.

Wykorzystywane w zadaniach teksty to, między innymi: ogłoszenia, listy, urywki literackie, materiały informacyjne, notatki prasowe, artykuły z gazet, raporty.

WRITING (Pisanie) - 1 godzina. 20 minut
Składa się z dwóch zadań:
Zadanie 1 - obowiązkowe (120-150 słów).
Zadanie 2 - tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy lektur nieobowiązkowych.

USE OF ENGLISH ( struktury językowe) - 45 minut
Cztery zadania, ogółem 42 pytania.:
Zadanie 1 - test wielokrotnego wyboru.
Zadanie 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości.
Zadanie 3 - tworzenie wyrazów pochodnych.
Zadanie 4 - przekształcanie wyrazów.

LISTENING (Słuchanie) - około 40 minut
Cztery zadania, ogółem 30 pytań:
Zadanie 1 - test wielokrotnego wyboru.
Zadanie 2 – uzupełnianie zdań.
Zadanie 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
Zadanie 4 - test wielokrotnego wyboru.
Każdy fragment jest odtwarzany dwukrotnie. Używane rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, komentarze, instrukcje, wykłady, informacje radiowe, komunikaty, przemówienia, opowiadania.

SPEAKING (Mówienie) - około 14 min.
Cztery zadania:.
Część 1 – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość.
Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć.
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą.
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat. W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów

Skala ocen: FCE ma 3 oceny pozytywne (A, B, C) oraz 2 oceny negatywne (D i E). Orientacyjna, procentowa skala ocen:
A - 80 % i powyżej
B - 75% - 79 %
C - 60% - 74%
D - 55 % - 59%
E - 54 % i poniżej

przygotowanie do FCE Kielce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player