Metoda Talking Kids - dodatkowe informacje (ciąg dalszy ze strony poprzedniej)

Talking Kids stwarza dzieciom możliwość zaspokojenia naturalnej ciekawości świata, organizuje spotkania z rzeczywistością, dostarcza okazji do zdziwienia, odważnie i pomysłowo projektuje sytuacje dydaktyczne.

Liczebność grup dziecięcych nauczanych metodą Talking Kids nie  przekracza 10 osób. Najbardziej optymalne z punktu widzenia procesu dydaktycznego są grupy 8 osobowe, gdyż dzieci dosyć często opuszczają zajęcia a przy wyjściowej liczbie 8 przeważnie w lekcji uczestniczy sześcioro dzieci, co jest liczbą idealną dla właściwego przebiegu zajęć. Przy mniejszej liczbie uczestników pogarsza się atmosfera, dzieci muszą odpowiadać na zbyt dużo pytań, co szybko powoduje zmęczenie i znudzenie.

Najkorzystniejsze jest dzielenie dzieci na grupy równolatków, co jednak nie zawsze jest możliwe ze względów organizacyjnych. Bardzo dobrze sprawdzają się grupy 5 i 6-latków razem, 7 i 8-latków oraz 9 i 10-latków. Dopuszczalne jest również połączenie dzieci od 5 do 8 roku życia w jednej grupie, aczkolwiek mogą wówczas wystąpić różnice w tempie przyswajania materiału i dzieci starsze mogą czuć się znudzone powolnością maluchów. Konieczne jest oddzielenie dzieci sprawnie czytających (9 i 10-letnich) od dzieci młodszych ze względu na inny sposób prowadzenia zajęć.


Kształcenie różni się w zależności od wieku dziecka. Podział ten stanowią 2 grupy dzieci:

1)    nieczytające (5-8 rok życia)

2)    czytające

Jako czytające rozumie się dziecko, które czyta (i pisze) PŁYNNIE, dlatego 8-latków uważa się jeszcze jako "nieczytające".

Wyżej wymienione różnice w nauczaniu (i podział w związku z tym na grupy wiekowe) są niewielkie i przede wszystkim polegają na skróconym czasie prowadzenia zajęć. Materiał merytorycznie się nie różni, a krótszy czas zajęć spowodowany jest omijaniem na zajęciach czynności czytania, pożytkuje się go natomiast na powtórki i mówienie.

Rodzice mają możliwość obserwowania zajęć, jeśli sobie tego życzą. Zajęcia prowadzone metodą Talking Kids prowadzone są w odpowiednim tempie, widać zaangażowanie zarówno nauczyciela jak i uczniów, a wszystkie dzieci w równym stopniu uczestniczą w lekcji. Jeśli występują problemy z dyscypliną, obecność rodziców pomaga w rozładowaniu sytuacji

Zajęcia w każdej grupie dziecięcej prowadzi tylko jeden lektor, gdyż dzieci szybko przywiązują się do osób i źle znoszą zmianę prowadzącego (z wyjątkiem okazjonalnych zastępstw).

Metoda ta przynosi rewelacyjne efekty. Nauka języka opiera się na systematycznym wprowadzaniu słownictwa i sukcesywnym jego poszerzaniu na kolejnych spotkaniach poprzez powtarzanie i rozbudowywanie komunikatów językowych.

Zadawanie pytań odbywa się w szybkim tempie. Ma to na celu przyzwyczajenie uczniów do szybkich odpowiedzi, reakcji. Cała lekcja prowadzona jest w języku angielskim. Zajęcia mają na celu podmiotowe traktowanie każdego z naszych najmłodszych słuchaczy.

Obserwowana u dzieci plastyczność artykulatorów mowy pozwala lektorowi pracować nad precyzją fonetyki i akcentu.

Metoda Talking Kids jest dobrym rozwiązaniem dla dzieci mających problemy z pisaniem i czytaniem, ponieważ zakłada poznawanie języka głównie poprzesz słuchanie i powtarzanie. Promuje ona także przede wszystkim włożony w naukę wysiłek, efekty i dobre wyniki, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które potrzebują więcej czasu na opanowanie nowego materiału i muszą włożyć w to więcej wysiłku.

Praca na zajęciach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz zeszytów ćwiczeń, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności.                            

Oprawę do nauczania metodą Talking Kids stanowią poniższe materiały:

  1. Test - tekst,  dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

  2. Test - obrazki, dla dzieci w wieku przedszkolnym;

  3. Wierszyki - tekst, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

  4. Wierszyki - obrazki, dla dzieci w wieku przedszkolnym;

  5. Kolorowe obrazki

  6. Ubieranka - kolorowanka

  7. Dyktanda

  8. Zabawy.

Dzieci kwalifikowane są do poszczególnych grup na określone poziomy przy wykorzystaniu opracowanych konkretnie dla potrzeb metody testów plasujących.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej nauki!

 Talking Kids! - Z nami nie siedzisz - z nami mówisz!«strona poprzednia - wprowadzenie do metody Talking Kids