Obowiązek informacyjny RODO
Polityka prywatności w Świętokrzyskiej Szkole Języków Obcych English 4 You.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i zasady przetwarzania przez nas danych osobowych naszych klientów oraz wyjaśnia, z jakich uprawnień może korzystać każda osoba, której dane są przez nas przetwarzane. Zapisy Polityki są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).

Administratorem danych osobowych jest Świętokrzyski Ośrodek Szkoleniowy Barbara Trębicka, ul. Wesoła 37a/3, 25-363 Kielce. Inspektorem danych osobowych jest Grzegorz Trębicki, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym admin(at)english4you.pl

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu zawarcia umowy o świadczenie usług umowy oraz jej późniejszej realizacji. Przetwarzane są następujące dane: Imię i nazwisko Słuchacza, imię i nazwisko Opiekuna Prawnego w przypadku Słuchaczy niepełnoletnich, nr dowodu tożsamości oraz adres zamieszkania.

 Na postawie odrębnej zgody przetwarzane są także adres mail i nr telefon kontaktowego potrzebne do kontaktowania się ze Słuchaczem bądź Opiekunem Prawnym wyłącznie w sprawach związanych z organizacją kursu oraz – za zgodę Słuchacza – w celu poinformowania go/jej o zapisach do nowych grup i/lub terminach lekcji pokazowych.

Państwa dane nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem Biura Rachunkowego, z którym Świętokrzyski Ośrodek Szkoleniowy zawarł stosowną Umowę Powierzenia do celów księgowych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 


 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player