Przygotowanie do Certificate in Advanced English

 

Zobacz też koniecznie:

Dlaczego warto zdobywać certyfikaty językowe?
Który certyfikat z języka angielskiego wybrać?
CAE okiem eksperta - krótkie podsumowanie naszego konsultanta metodycznego

Przygotuj się do CAE na zajęciach indywidualnych na żywo lub przez skype u naszego konsultanta metodycznego: dr Grzegorz Trębicki - prywatne konsultacje językowe.

 

CAE czyli Certificate in Advanced English to pod względem trudności środkowy z trzech popularnych egzaminów Cambridge ESOL. Nie da się ukryć, iż jest on o wiele bardziej prestiżowy od popularnego "firsta". Jego posiadacze mogą się pochwalić znajomością języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Opisu Kształcenie Językowego. Egzaminy CAE są przeprowadzane 3 razy w roku w sesji wiosennej, letniej i zimowej.

W szkole English 4 You! w kooperacji z Prestige School Of English oferujemy przygotowanie do egzaminu CAE zarówno w grupach jak i indywidualnie.

 

Format egzaminu CAE.

Egzamin CAE składa się z pięciu części: Reading (czytanie), Writing (pisanie), Use of English (struktury językowe), Listening (słuchanie) oraz Speaking (mówienie). Poniżej przedstawiamy strukturę poszczególnych części egzaminu

READING (Czytanie) - 1 godzina 15 minut
Składa się z czterech zadań i 34 pytań.
Zadanie 1- trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego tekstu.
Zadanie 2 - tekst z lukami do uzupełnienia.
Zadanie 3 - test wielokrotnego wyboru.
Zadanie 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
Każdy z czterech występujących tu tekstów zawiera ok. 650-750 słów. Rodzaje tekstów jakie moga się pojawić w powyższych zadaniach to: opisy, komentarze, narracja, ogłoszenia, listy, urywki literackie, materiały informacyjne (np. broszury, przewodniki, instrukcje itp.), notatki prasowe, artykuły z gazet i tygodników, raporty.

WRITING (Pisanie) - 1 godzina 30 minut
Składa się z dwóch zadań:
Zadanie 1 - obowiązkowe (lub kilka zadań) - 180-220 słów, typu: artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list..
Zadanie 2 - tekst (220-260 słów) na jeden z pięciu tematów. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy lektur nieobowiązkowych.

USE OF ENGLISH ( struktury językowe) - 1 godzina
Pięć zadań, ogółem 50 pytań:
Zadanie 1 - test wielokrotnego wyboru.
Zadanie 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów.
Zadanie 3 - tworzenie wyrazów pochodnych.
Zadanie 4 - uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu.
Zadanie 5 - przekształcanie wyrazów.

LISTENING (Słuchanie) - około 40 minut
Cztery zadania, ogółem 30 pytań:
Zadanie 1 – krótkie fragmenty tekstów.
Zadanie 2 – uzupełnianie zdań.
Zadanie 3 – test wielokrotnego wyboru.
Zadanie 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Wszystkie teksty odtwarzane są dwukrotnie.

SPEAKING (Mówienie) - około 14 min.
Cztery zadania:.
Zadanie 1 - przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
Zadanie 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
Zadanie 3 – rozmowa kandydatów między sobą;
Zadanie 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat
Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów.

Skala ocen: CAE ma 3 oceny pozytywne (A, B, C) oraz 2 oceny negatywne (D i E). Orientacyjna, procentowa skala ocen:
A - 80 % i powyżej
B - 75% - 79 %
C - 60% - 74%
D - 55 % - 59%
E - 54 % i poniżej

przygotowanie do FCE Kielce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player