Przygotowanie do certyfikatów na poziomie B2 - kwalifikacje do nauczania jezyka angielskiego do pracy w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Zgodnie z bieżącym stanem prawnym uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej posiadają między innymi osoby, które:

1. legitymują się odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym
2. ukończą (do 2020) specjalne studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny (studia takie prowadzone są między innymi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Edukacji Szkolnej)
3. zdobędą (również do 2020r) międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2

Jednocześnie coraz wyraźniejsza staje się tendencja zgodnie z którą dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli zamiast zatrudniać lektorów z zewnątrz oczekują, że ich etatowi nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego będą również posiadać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.

Nasza szkoła językowa specjalnie z myślą o nauczycielach wychowania przedszkolenego i wczesnoszkolnego proponuje kursy/zajęcia indywidualne skierowane na zdobycie określonych ustawą certyfikatów.

Zapraszamy do kontaktu!

FAQ czyli kilka prostych pytań i odpowiedzi:

1. Czy pomagacie w zdobyciu koniecznych kwalifikacji pedagogicznych (patrz punkt 1&2 zestawienia u góry strony)?

Nie, prowadzimy wyłącznie zajecia językowe.

2. Czy wasza oferta skierowana jest również do osób spoza Kielc?

Raczej nie. Wszystkie nasze kursy grupowe mają charakter stacjonarny i odbywają się w siedzibie szkoły, w Kielcach na ulicy Wesołej. Możliwa jest co prawda również nauka indywidualna przez skype w ramach dr Grzegorz Trębicki - prywatne konsultacje językowe, jest to jednak stosunkowa droga (choc oczywiście z drugiej strony skuteczna i dopasowana do potrzeb konkretnej osoby) forma dokształcania.

3. Jak konkretnie wyglądają i ile kosztują oferowane przez Was kursy?

Proponujemy zróżnicowane rozwiązania w zależności od stopnia zaawansowania konkretnej osoby, jej motywacji, możliwości czasowych i finansowych. Możliwe jest, na przykład, dopisanie do naszych kursów ogólnojęzykowych, stworzenie specjalistycznej grupy wyłacznie dla nauczycieli albo skierowanie na zajęcia indywidualne.

4. Czy certyfikat na poziomie B2 można zdać w Waszej szkole?

Nie. Egzaminy organizowane są wyłącznie przez akredytowane instytucje. Służymy jednak w tej mierze poradami/konsultacjami.

5. Tak naprawdę to nie chce mi się uczyć. Czy tego certyfikatu nie da się jakoś "załatwić"?

Nie, nie da się. Certyfikaty administrowane są przez instytucje zagraniczne i (w znacznej mierze) sprawdzane za granicą. Certyfikat można zdobyć jedynie w uczciwy sposób.

6. Nigdy nie uczyłem/łam się języka angielskiego. Czy w ciągu miesiąca czy dwóch zdołam się przygotować do egzaminu?

Raczej nie. Standardowo zakłada się, że do osiagnięcia poziomu B2 potrzeba 2-4 lat nauki od poziomu początkującego. Jeśli chcecz zdążyć przed r. 2020 radzimy zacząć już teraz;)

Polecamy zwłaszcza:

Kursy przygotowujące do FCE

Kursy przygotowujące do CAE

Kursy przygotowujące do TOEFL

 

Zobacz też koniecznie:

Kwalifikacje nauczycieli, certyfikaty i CEFR - krótkie podsumowanie naszego konsultanta metodycznego

Dodatkowe informacje u naszego konsutanta: tel. 502 080 751; admin(at)english4you.pl