Jakie argumenty przemawiają za wczesnym rozpoczęciem nauki?

Zobacz koniecznie!
Angielski dla dzieci metodą Direct Kids
Angielski w przedszkolach

balonik Argumenty fizjologiczne

Pierwsze 10 lat w życiu dzieci stanowi najlepszy okres do nauki języków obcych. Stwierdzenie to uzasadnione jest w badaniach tak wybitnych metodyków jak Penfield i Roberts.

W przypadku dzieci w wieku powyżej 10 lat, umysł i tak zwane "organy mowy" stopniowo  tracą swoją elastyczność, co w rezultacie utrudnia asymilację języka nie będącego językiem ojczystym. Wniosek z tego, że okresem najbardziej odpowiadającym nauce języków obcych jest wiek przedszkolny i wczesnoszkolny.

Zadać można by sobie pytanie - dlaczego? Odpowiedź nasuwa się samoistnie. Dziecko w tym wieku przyswaja słownictwo z zakresu języka obcego w taki sam sposób, jak z języka ojczystego, czyli drogą naturalną. Jest to najbardziej efektywna forma nauki. Wybitni dydaktycy i metodycy, zgłębiający tajniki wiedzy z zakresu asymilacji języków obcych twierdzą, iż to właśnie wiek pomiędzy 4 a 8 rokiem życia przynosi największe profity, jeżeli chodzi o efektywność nauki (Anderson).

balonik Argumenty psychologiczne

Obserwując dzieci nie sposób przeoczyć ich ciekawości względem otaczającego świata. Nauka języka obcego jest dla nich bez wątpienia wyzwaniem i ogromną niewiadomą, prowokując do nieustannej pracy, której rezultatem ma być odpowiedź na nurtujące je pytania.

Dzieci kochają eksperymentować. Nauka języka także jest dla nich swego rodzaju eksperymentem związanym z komunikowaniem się z rówieśnikami, zwłaszcza teraz, w dobie internetu i globalizacji!

Biorąc pod uwagę bujną wyobraźnię dzieci, warto stwierdzić też, iż okazuje się ona niezwykle pomocna w procesie uczenia się języka. Najmłodszych niezmiernie ciekawi przyswajanie słownictwa innego niż używane na co dzień. Czują się przez to bardziej dowartościowani!˘

balonik Argumenty pedagogiczne

Nie ulega wątpliwości, że rozpoczęcie nauki języka na początkowym etapie edukacji pozwala rozwinąć osobowość młodych słuchaczy. Kształtuje w nich poczucie tolerancji, respektu dla innych kultur i narodowości, a ponadto poczucie solidarności, jak również rozwija horyzonty myślowe najmłodszych członków społeczeństwa.

balonikArgumenty społeczne  i ekonomiczne

W chwili obecnej znajomość języków obcych zapewnia możliwość ubiegania się o lepsze stanowisko pracy, a co za tym idzie - lepsze perspektywy życiowe. Wszem i wobec wiadomo, iż współczesna technologia jest powiązana ze znajomością języka obcego. Przykładem może tu być internet, z którym większość dzieci ma na co dzień do czynienia.

W większych skupiskach miejskich rodzice są w pełni świadomi, jak istotną rolę odgrywa język angielski. Dlatego też od najmłodszych lat dbają o dobrą edukację językową swoich pociech. Szkoda tylko, że wspomniana świadomość nie jest na tyle popularna w mniejszych ośrodkach. Jednym z głównych celów naszej działalności jest zapewnienie Państwa dzieciom równych szans na lepsze jutro!

 

Banał czy sztuka??? - Czym są kursy dla dzieci???

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż w istocie przygotowanie dobrego kursu dla dzieci wymaga dużo więcej zachodu niż w przypadku analogicznego kursu dla dorosłych. Obok niezbędnych kwalifikacji językowych, lektora musi cechować specyficzne przygotowanie merytoryczne i metodyczne, idące w parze z charyzmą i zrozumieniem potrzeb najmłodszych słuchaczy.  Niezwykle istotny jest również sam program kursu, który musi zostać przygotowany i zatwierdzony przez doświadczonych metodyków, znających najnowsze trendy nauczania języków.

Nasza firma dysponuje kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje z tego zakresu. Lektorzy prowadzący są stałymi, pozytywnie zweryfikowanymi pracownikami naszej firmy, specjalizującymi się od dawna w nauczaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz przedszkolnym, a ponadto nieustannie doskonalącymi zdobyte umiejętności.

 

kids


dzieci