Direct Business czyli angielski w biznesie metodą bezpośrednią!

Kursy Direct Business to nasza oferta dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy pragnęliby połączyć zalety nauki skutecznej komunikacji metodami bezpośrednimi z opanowaniem języka angielskiego w środowisku pracy i w kontekście biznesowym. Ogółem dostępne sa cztery części kursu:

  • Marketing & Management
  • Computers, Banking & Finances
  • Industry, Politics & Law
  • Communication in Everyday Life

business english

 

Kursy przeznaczone sądla Słuchaczy powyżej poziomu Intermediate. W trakcie ich realizacji poruszane są takie zahgadnienia jak: promocja i reklama, marketing i zarządzanie, public relations, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja i konkurencyjność na rynku, struktury organizacyjne firm, strategia planowania oraz procesy podejmowania decyzji, finanse, terminologia bankowa, obsługa kredytów, akcje oraz wiele innych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystanie z bezpłatnych i niezobowiązujących lekcji próbnych!