Angielski Metodą Avalon (ciąg dalszy z poprzedniej strony)

 

Metody bezpośrednie cieszą się obecnie w naszym kraju wśród uczących się języków obcych niezwykłym powodzeniem. Ich entuzjaści podkreślają, że język to przede wszystkim komunikacja. A komunikacja opiera się na werbalizacji to jest mówieniu. Metody bezpośrednie koncentrują się na kształtowaniu właściwych nawyków mówienia, związanych z wymową i poprawnym wykorzystaniem poznanych struktur gramatycznych i leksykalnych oraz nowo poznanego słownictwa. Jednocześnie  już od samego początku nauki umożliwiają skuteczne pokonywanie barier związanych z mówieniem. 

Do niezwykle popularnej w Polsce metody Callana dołączyła ostatnio nowa metoda bezpośrednia - Avalon.

Avalon Direct English to system nauki języka angielskiego stworzony w 1996 roku w Londyńskiej Avalon School of English i od tego czasu systematycznie udoskonalany. Założyciele szkoły, będący wielkimi fanami metod bezpośrednich, początkowo wykorzystywali w swej praktyce pedagogicznej bardzo popularną i w naszym kraju metodę Callana. Z czasem jednak zaczęli coraz mocniej odczuwać ograniczenia tej metody. W ich ocenie wynikały one, między innymi, z małej elastyczności w stosowanych strategiach klasowych oraz w niedostosowaniu materiałów dydaktycznych do standardów obowiązujących we współczesnej angielszczyźnie.

Ich celem stało się opracowanie nowego systemu, który łączyłby w sobie dotychczasowe osiągnięcia metod bezpośrednich ze współczesnymi trendami w świecie TEFL (Teaching English as a Foreign Language -  Nauczanie Angielskiego Jako Języka Obcego), zaś całość bazowałaby na materiale językowym dostosowanym do potrzeb, zainteresowań i oczekiwań współczesnego słuchacza. Tak właśnie powstał Avalon Direct English. Metoda Avalon dzięki swej skuteczności, zyskała bardzo dobre oceny wśród autorytetów nauczania języka angielskiego. Dedykowana jest dla uczniów wszystkich narodowości i bez względu na zdolności językowe. Twórcy metody twierdzą, że można nią nauczyć każdego!

Podstawowy kurs metodą Avalon składa się z czterech podręczników. Do wszystkich podręczników standardowo dołączono płyty cd. Podstawowy program kursu - a więc funkcje językowe wraz ze słownictwem, które Słuchacz ma w założeniu opanować - ma charakter strukturalny. Uzupełniony został on wyjaśnieniami gramatycznymi wraz z odpowiadającymi im ćwiczeniami oraz dodatkowymi ćwiczeniami komunikatywnymi (communicative tasks).

Podobnie jak metoda Callana, metoda Avalon stawia sobie za cel szybką i skuteczną naukę mówienia w języku angielskim, w przeciwieństwie do niej jednak kładzie większy nacisk na autonomiczną rolę Słuchacza w konstruowaniu wypowiedzi językowej. Innymi słowy, Słuchacz ma w założeniu nie tylko powielać wypowiedzi, ale również tworzyć je w bardziej samodzielny sposób.

Zajęcia metodą Avalon tak jak i w innych metodach bezpośrednich odbywają się bardzo intensywnym tempem, co ma pomóc Słuchaczowi w przełamywaniu barier językowych i zapewnić mu maksymalny kontakt z językiem w trakcie trwania zajęć.

Poniżej podajemy najistotniejsze zalety metody Avalon:

  • Opracowane dla tej metody podręczniki zawierają nowe, uaktualnione słownictwo.
  • Zastosowanie poszczególnych wyrazów jest dodatkowo wyjaśnione na przykładach czego brakuje w Callanie.
  • Każde zagadnienie gramatyczne posiada dodatkową oprawę w postaci ćwiczeń gramatycznych, tematycznie związanych z wprowadzonym słownictwem.
  • Kolejnym atutem Avalonu są idiomy i czasowniki frazowe sukcesywnie wprowadzane już od początku nauki. Avalon odrzuca tzw. "zbędne" słownictwo, koncentrując się na  żywym języku.
  • Nauka ma charakter bardziej usystematyzowany aniżeli jest to w przypadku Callana.
  • Warto nadmienić, iż Avalon w odróżnieniu od Callana napisany został przez grupę lektorów, którzy w trakcie pracy z wykorzystaniem metody Callana dostrzegli jej niedoskonałość.
  • W przypadku metody Avalon, Słuchacze nie mają dostępu do dyktand jak to jest w Callanie, dzięki temu wiarygodność poprawnie napisanych tekstów jest większa.
  • Zamiast 12 stage'ów mamy 4 usystematyzowane podręczniki, dzięki czemu nauka przebiega sprawniej.
  • Każdemu podręcznikowi towarzyszy zestaw 2 płyt cd umożliwiający prawidłowe opanowanie wymowy oraz samodzielną dodatkową naukę w domu
  • Zagadnienia gramatyczne i ćwiczenia na końcu podręcznika pozwalają lepiej poznać gramatykę. O ile Callan  nastawiony jest głównie na praktykę tj. ćwiczenie mówienia i pokonywanie bariery z nim związanej, o tyle Avalon "szlifuje" dodatkowo formę komunikatów werbalnych, uwrażliwiając nadawcę na poprawność sformułowanych wypowiedzi.
Przykładowy fragment ksiązki - plik PDF

Czy metoda Avalon zyska sobie w naszym kraju podobną popularność jak wcześniej metoda Callana? Wydaje się, że ma wszelkie atuty, aby to osiągnąć. Pewne ograniczenie w jej ekspansji stanowi niewątpliwie fakt, iż w przeciwieństwie do metody Callana jest metodą licencjonowaną, a Londyńska Avalon School of English, która sama posiada akredytację British Council, także i swoim potencjalnym partnerom stawia określone wymagania formalne i metodyczne. Jak pokazują jednak osiągnięcia Szkoły Aktywnego Nauczania Języków Obcych oraz New English School - dwóch pionierskich placówek językowych z Łodzi i z Lublina, ADE może stać się prawdziwym hitem

Ogólnopolska strona internetowa metody Avalon: www.avalonenglish.pl

Chcesz zobaczyć jak wygląda metoda Avalon Direct English w praktyce? Po prostu do nas zadzwoń! Wszystkim zainteresowanym klientom indywidualnym oraz instytucjom i przedsiębiorstwom oferujemy całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące lekcje próbne!

.

poprzednia strona (wprowadzenie do metody avalon)